Puheenjohtaja voi toimia näinkin, jos haluaa

Hyviäkin puheenjohtajia löytyy. Anonyymi esimerkki lähiajoilta.

Hallitukseen oli valittu 2 uutta jäsentä lisäarvoa tuomaan. Puheenjohtaja perehdytti, auttoi tiedoillaan pääsemään kartalle ja hyvin. Kertoi ajankohtaisista haasteista. Myös kehittämisprojekteista: menneistä, nykyisistä ja suunnitteilla olevista. Ensimmäisessä kokouksessa käytettiin paljon aikaa optimaalisimman työskentelytavan etsimiseen. Puitiin odotuksia puolin ja toisin. Heikkolaatuiseen toimintaan ei ollut varaa. Uusienkin jäsenten osaaminen piti saada nopeasti täysimääräisesti käyttöön. Toisessa kokouksessa viikon kuluttua työstettiin tärkeää isoa kehittämisasiaa, johon uusilta odotettiin kriittisiä ja uusia näkökulmia ulkopuolelta tulleina. Kaikki tarvittava tieto jaettiin ennakkoon.

Kuvaus Hämeenlinnan ylemmästä poliittisesta puheenjohtajaperinteestäkö? Valitettavasti ei.

4 kommenttia artikkeliin “Puheenjohtaja voi toimia näinkin, jos haluaa”
 1. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Esimerkkisi on aivan o.k. Varmaan suunnilleen tälleen monen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston alkutaival alkoi, vaikka etenkin hallituksessa oli pakko heti kääriä hihat asiaruuhkan ja aikapulan vuoksi?

  Jatkappas anonyymiä esimerkkiä, miten hyvä puheenjohtaja toimii, jos melkein heti osoittautuu, että hallitukseen on valittu 2 uutta jäsentä, joista ei ole mitään lisäarvoa vaan he ovat pelkästään iso kuluerä veronmaksajille.

 2. avatar Lulu Riikonen sanoo:

  Huomenta,

  Valtustokauden alussa erilaiset toimintatavat ja -kulttuurit törmäävät väistämättä.
  Tässä muutama kommentti konsernijaoston toiminnan alkumetreistä.

  Uuden kaupunginhallituksen alaisen uuden konsernijaoston ensimmäinen kokous pidettiin 18.2.
  Tässä kokouksessa ei edes kysyttäessä kerrottu, milloin ja miten jaosto varsinaisesti aloittaa työnsä eli pääsee perehtymään yhtiöihin.
  Levin seminaarista, joka konsernin puheenjohtajan Tapio Vekan mukaan oli paras seminaari missä hän on koskaan ollut, ei mainittu kokouksessa sanaakaan. Kyse oli kuitenkin laajasta, viiden yhtiön seminaarista, jossa käsiteltiin merkittäviä konsernijaoston tehtäviin kuuluvia asioita. Myöskään viime maanantaina konsernijaoston kokouksessa nimettyä jaoston työryhmää ei helmikuun kokouksessa otettu esiin. Työryhmää ei myöskään mainittu konsernijaoston toimintasuunnitelmassa, joka hyväksyttiin 18.2.

  Hämeenlinnassa tarvitaan avoimempaa asioiden valmistelua laajemmassa yhteisyössä.
  Kun hankkeiden ja erilaisten suurten linjausten alkuvaiheessa päästään laajalla osaajajoukolla tiedon ja neuvottelupöytien ääreen, on todennäköisempää, että kaikkein pahimmilta ja kalleimmilta päätösmokilta vältytään. Päätösmokat ne kaupunkilaisille kalliiksi tulevat. Eivät kyseenalaistavat luottamushenkilöt.
  Konsernijaoston alkutaival osoittaa, että työtä riittää.

  Toistaiseksi sivummalle jäänyt aihepiiri päätöksenteossa ovat jääviyskysymykset, joihin Leo jossain kyllä viittasi.

  Lulu

  • avatar Sari Rautio sanoo:

   Tervehdys!

   Kaksi kokousta konsernijaostolla takana, ja jospa se kolmas jo toden sanoisi 😉 Muistutuksena vaan että kojan tehtävänä ei ole pelkästään seurata yhtiöitä, vaan koko konsernia.

   Tässä vielä nuo tehtävät hallintosäännöstä:
   ”Konsernijaoston tehtävänä on kaupunginvaltuuston hyväksymää konsernioh-jetta sekä muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen
   1. tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja kon-serniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja säätiöille asetettavista tavoitteista
   2. seurata, että ne yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joissa kaupungilla on määrä-ysvaltaa, toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti, sekä huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta
   3. käsitellä tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden seurantaraportit ja muutoinkin seurata niiden toimintaa
   17
   4. antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöis-sä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laaja-kantoinen asia
   5. päättää kaupungin konserniohjeiden mukaisen ennakkosuostumuksen an-tamisesta
   6. käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös teh-dään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti mer-kittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia
   7. tehdä vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi
   8. seurata kaupungin elinkeinopoliittisten toimenpiteiden toteutumista
   9. huolehtia kaupungin strategisten yhteisöjen hallitusten jäsenten koulutta-misesta ja varmistua näiden osaamisesta.
   Konsernijaosto voi yksittäistapauksessa saattaa toimivaltaansa kuuluvan asi-an kaupunginhallituksen päätettäväksi.”

 3. avatar keke sanoo:

  Kiitos Lulu hyvästä kirjoituksestasi !
  Kehitystä ei tapahdu ellei aiempien luottamushenkilöiden/päättäjien ”salaista kähmintää” kyseenalaisteta ja nosteta esille avoimesti. Se kyllä kirpaisee heitä mutta kirpaiskoon. Hämeenlinnan veronmaksajien etu on se että toimitaan AVOIMESTI ja demokraattisesti, eli toisin kuin mitä viime ja edelliselläkin vaalikaudella on toimittu ja mitä entinen ”eliitti haluaisi kovasti nytkin jatkaa !!!

Jätä kommentti

css.php