Miehen malli elää – mitä seuraavaksi?

Ei yhtä mallia 

Globaalisti ei ole yhtä oikeaa miehenmallia. Ei ole ollut eikä tule olemaan. On monta mallia. Malleja tulee ja menee. Ne muokkautuvat kulttuurin, yhteiskunnallisen tilanteen, oppimisen, persoonien ja monen muun mukaan. Silti kulttuureittain, alueittain ja aikakausittain voi olla selkeitäkin painotuksia siitä, minkälainen miehen tulee olla, minkälainen on hyvä mies.
 

Enemmän vapautta valita 

Nykyisellä suomalaisella miehenalulla on edellisiä sukupolvia enemmän vapautta valita ja rakentaa miehenä olemistaan. Niin ainakin uskotaan. Saattaa silti olla, että kun tämä aikakausi on historiaa, siinä havaitaan olleen vähemmän vaihtoehtoja kuin luultiin. Mutta nykyajan miehenaluilla on ainakin vähemmän pois suljettuja asioita kuin menneisyydessä. Nykyajassa porskuttavat yhtä hyvin karskimmat kuin pehmeämmät miehet. Tunneskaalakin on laajentunut ja puhua ja pussatakin saa. Ulkoisiakin miehen merkkejä saa säädellä sellaisillakin saroilla, mitkä ennen olivat naisten valtakuntaa. Arvojen ja periaatteiden kirjo on tullut värikkäämmäksi ja aikaisempaa joustavampi, jopa ailahtelevaisempikin saa olla. Työn rooli miehuuden mallin rakentamisessa on muuttunut, joskaan ei välttämättä vähentynyt niin paljon kuin uskotaan, mutta ainakin moniarvoistunut.
 

Ristipaineessa 

Vaihtoehtojen kasvaminen voi olla hyvä asia, kun tulevaisuuden miehenmallia tai malleja ollaan rakentamassa. Monenlaisuus saattaa olla valtti vastattaessa tulevaisuuden yllättäviinkin odotuksiin. Mutta monimallisuus voi olla myös rankkaa erilaisten odotusten ja vaatimusten ristipaineessa. On työläämpää etsiä itselle suuntaviivoja ja perusarvoja, joihin tukeutua ja näkemyksiään ankkuroida.
 

Tulevaisuuden malli? 

Mutta minkälainen on tulevaisuuden miehenmalli? Tai ainakin joku niistä. Mitkä asiat nousevat tärkeimmiksi? Kolme tärkeintä asiaa? Kysyessäni tätä erilaisilta ryhmiltä, vastaukset ovat vaihdelleet: Sosiaalinen, joustava ja monitaitoinen. Luottaa itseensä, rohkea ja kauaskatseinen.  Luotettava, tarttuu epäkohtiin ja pitää huolta laajemminkin. Perhekeskeinen, isänmaallinen ja kansainvälinen. Rehellinen, ahkera ja oppivainen. Hyvätapainen, henkistä voimaa tihkuva uros. …
Mitä kolmea asiaa sinä painottaisit tulevaisuuden miehenmallissa?

Jätä kommentti

css.php