Voiko kaupungin yhtiön hallitus olla läpinäkyvän työskentelyn edelläkulkija?

Voi, jos se haluaa! Laki ei sitä estä. Yksityisyyden suojaa ja potilastietoja säätelevät laitkin rajaavat vain tietyt yksityisyyteen liittyvät tiedot julkisuuden ulkopuolelle. Ja kuten julkisuuslainkin idea on, luottamukselliset asiakas- tai muut vastaavat voidaan pitää luottamuksellisina, eivätkä ne estä edellä kulkemista.

Kaupungin yhtiön hallitus voi toimia läpinäkyvän työskentelyn edelläkulkijana hyvin monissa asioissa ja monin tavoin ja kärjessä kansainvälisestikin. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:
 

Avoimuus yhtiön hallituksen päättämänä strategisena linjauksena

Julkisen yhtiön omistajat voivat edellyttää ja yhtiön hallitus päättää, että yhtiö noudattaa esimerkillisen avointa ja läpinäkyvää toimintatapaa. Avoimuus voi olla läpäisevänä ideoinnista valmistelun kautta toteutukseen ja seurantaan asti. Eikä vain tiedottamiseen liittyen, vaan myös tavoitteellisesti resurssina, jonka avulla saadaan asiakas-, yhteistyö-, luottamushenkilö- yms. verkostojen osaamista ilmaiseksi ydintyön hyödyksi.
 

Julkisen yhtiön omistajat voivat edellyttää ja yhtiön hallitus päättää, että yhtiö noudattaa esimerkillisen avointa ja läpinäkyvää toimintatapaa. Avoimuus voi olla läpäisevänä ideoinnista valmistelun kautta toteutukseen ja seurantaan asti. Eikä vain tiedottamiseen liittyen, vaan myös tavoitteellisesti resurssina, jonka avulla saadaan asiakas-, yhteistyö-, luottamushenkilö- yms. verkostojen osaamista ilmaiseksi ydintyön hyödyksi.

 

Seuranta- ja palautejärjestelmät kansallisesti ja kansainvälisesti kärkikastiin

Moderni ja tehokas yhtiö- ja hallitustyöskentely edellyttää monipuolisia, aukottomia ja luotettavia seuranta- ja palautejärjestelmiä. Menetelmiä on tarjolla yllin kyllin, myös julkisten yhtiöiden hallitusten tarpeisiin ja resursseihin sopivia. Hallitus voi loistaa esim. määrittämällä hallitustyöskentelynsä toiminta- ja arviointitavat ja altistamalla ne julkisesti arvioitavaksi. Yhtiön eri toimintojen seurantamenetelmät voidaan valita kansallisesti ja kansainvälisestikin parhaimmiksi koetuista. Ja esitellä myös julkisuuteen, altistetaan jatkuvasti julkisuuden kommentoitaviksi ja niitä kehitetään edelleen avoimia verkostoja hyödyntäen.
Ydinprosessien osalta hallitus käyttää useita erilaisia seurantamenetelmiä sokeiden pisteiden eliminoimiseksi. Eräänä sellaisena voidaan käyttää reaaliaikaisesti ja jatkuvana toimivaa verkkopohjaista esittely-, keskustelu- ja kysymys-vastaus –palstaa kaupunginvaltuutettujen kanssa. Samaa perusmetodia voidaan kohdentaa myös yhteistyötahoihin, asiakastahoihin, asukkaille yms. käsiteltävien aiheiden tarpeiden mukaan. Hallitus antaa palautetta myös toiseen suuntaan eli valtuustolle siitä, miten optimaalisesti valtuusto on hallituksen näkökulmasta hoitanut oman pestinsä yhtiön suuntaan. Hallitus arvioi toimintatapaansa ja työskentelynsä kehittymistä säännöllisesti 4 kk:n välein monikanavaisesti (itsearviointi, yhtiön sisäinen, omistajien ja valtuutettujen arviointi) ja kerran vuodessa ulkopuolisen suorittamana ja tulokset julkistetaan. Tulosten julkisuus tuo tervettä lisäpainetta toiminnan edelleen kehittämiseen.
 

Verkosto- ja avoin lähdekoodi –periaatteen hyödyntäminen hallitustyöskentelyssä

Hallituksen yhtenä perustyöskentelytapana on avoimien verkostojen hyödyntäminen asioiden valmistelussa kaikissa sellaisissa asioissa ja kohdissa, missä laki tai perusteltu luottamuksellisuus asiakkaiden suuntaan ei vaadi luottamuksellisempaa valmistelutapaa. Avoimia verkostoja ovat esimerkiksi asiakasverkostot, kaupungin asukkaille avoin verkosto, yhteistyöverkosto-, luottamushenkilöverkosto. Ja kyse ei ole vain arvotyyppisestä syystä tai velvollisuudesta vaan avointen verkostojen mukanaan tuomien osaamis- ja sosiaalisen pääoman hyödyntämisestä. Kyse on myös  markkinointityyppisestä imagotyöstä, eikä vain lähialueella vaan myös kansallisesti ja kansainvälisestikin.
 

Edellä olevat ovat poimintoja, pääosin jo tuttuja, osa toisaalla jo rutiinikäytössä. Paljon on muitakin ja uusia kehitellään koko ajan. Mutta: tämän blogin ydinviesti ei ole se, että juuri edellä mainitut olisivat niitä parhaita. Vaan: mahdollisuuksia on arvaamattoman paljon silloin, kun todella halutaan olla edelläkulkija.

Kommentti artikkeliin “Voiko kaupungin yhtiön hallitus olla läpinäkyvän työskentelyn edelläkulkija?”
 1. avatar Juhani Lemström sanoo:

  Hei,

  Jokaisella yhtiöllä on tai ainakin pitäisi olla oma tehtävänsä ja tavoitteensa, jotka omistaja, hallitus, johto ja sitä myötä koko organisaatio on hyväksynyt ja kaikki vieläpä 100 %:sti niihin sitoutuneet. Tämä on yhtiön sisäisen avoimuuden ensiaskel. Puutteet tässä estävät tehokkaasti yhtiön ulkoisen avoimuuden.

  Toinen tekijä on ihmisten osaaminen ja kokemus. Tekemällä oppii. Opetteluvaiheessa kehittymisen edellytys on luottamuksellinen ympäristö ja kumppanit eli että saamiaan tietoja saaja ei käytä tarkoituksellisesti vain luovuttajaa haittaavasti.

  Organisaatio voi suunnitella. rakentaa ja kehittää määrätietoisestikin oman tapansa hoitaa ja hyödyntää verkostosuhteita. Joka tapauksessa oma malli syntyy. Avoimuutta noiden lakiin perustuvien kysymysten lisäksi rajoittavat omat ja asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden aina aktiiviset kilpailijat. Usein kyllä tärkeänä suojattavana tietona pidetään merkityksettömiä mitättömyyksiä, mutta tyhmä sinisilmäisyys voi tulla todella kalliiksikin. Kuka muuten hyötyy opiskelijoiden lopputyömahdollisuuksia rajoittavasta koko ajan laajenevasta julkisuuspakosta?

  Yhtiöiden osalta verkostosuhteista vastaa aina toimiva johto ja hallitus. Siellä on päävastuu menettelytavoista. Omistaja tietysti on määrittänyt yhtiöltään haluamansa tiedot ja niiden päivityskäytännöt. Seuranta ja palaute on… niin, voiko johtamista yleensäkään olla ilman niitä?

Jätä kommentti

css.php