Mikä erottaa puhtaan kovan pelin likaisesta? Entä rikollisesta?

Ymmärretäänkö, miten vakavasta asiasta on kyse? Viime vuodet ovat saaneet minut vakavoitumaan, kun olen seurannut yhä likaisemmaksi menevää poliittista peliä Hämeenlinnassa. Olen seurannut sitä aikaisemmin sisältä, nyt sivusta ja myös asiantuntijana. Kaikkien olisi hyvä tietää ja ymmärtää, miten vak Lisää

Julkisen sektorin organisaatioille innovointi on vierasta

Julkisen sektorin organisaatiot eivät kykene uudistumaan niin paljon, syvästi ja nopeasti kuin on tarve. Kehittäminen jää useimmiten liian pinnalliseksi, heikkolaatuiseksi ja kehittämisprojektien tuotokset heikoiksi. Tämä ei sinänsä ole mikään uusi tieto. Yhä vakavammaksi asian tekee se, ettei merki Lisää

Kiire ei anna tilaa innovatiivisuudelle

Kiireessä syntyy sutta ja sekundaa! Ei aina, mutta innovatiivisuuteen se näyttää pätevän. Ja pahimmillaan: ei synny mitään tai vain pinnallisia parannuksia, joiden uutuusarvo on olematon. Toki kiireessäkin voi syntyä syvempääkin uutta, mutta se edellyttää, että osataan kiireen keskelläkin raivata ku Lisää

Miksi kaupungin yrityksiä käsitellään silkkihansikkain?

Työsyke, Innopark, Sosiaalikehitys, … suojataan kilpailulta, ei uskalleta altistaa toimintoja julkiselle arvioinnille, johdolla ei käytännössä tulosvastuuta, hallituksilta ei vaadita ammattimaista otetta, amatöörimäisesti suunnitellut ja toteutetut kehitysprojektit hyväksytään, … Miksi? Lisää

Puheenjohtaja voi toimia näinkin, jos haluaa

Hyviäkin puheenjohtajia löytyy. Anonyymi esimerkki lähiajoilta. Hallitukseen oli valittu 2 uutta jäsentä lisäarvoa tuomaan. Puheenjohtaja perehdytti, auttoi tiedoillaan pääsemään kartalle ja hyvin. Kertoi ajankohtaisista haasteista. Myös kehittämisprojekteista: menneistä, nykyisistä ja suunnitteilla Lisää

Luotettava, luotettavampi, tämä gallup!

Tämä vaaligallup on ottanut huomioon laajan virhemarginaalin, ennustamattomat äänestysprosentit, epävarmat äänestäjät ja muut yllätystekijät. Lisäksi otos on selkeä ja poikkeuksellisen epäsatunnainen (1). Gallupin tulos Hämeenlinnan kunnallisvaalipaikoista on seuraava: Kokoomus 12-18 SDP 10-19 Perus Lisää

Valtuustoon tarvitaan enemmän hanke-, yritys- ja hyvän hallinnon osaajia

Viimeisten kolmen valtuustokauden aikana Hämeenlinnan virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden toimintatavoissa on hanke-, yritys- sekä hallinto- ja päätöksentekoprosesseissa ilmennyt sitkeästi samankaltaisina pysyviä puutteita. Puutteet kertonevat ainakin osaksi siitä, että osaamista ja taitoa ei ol Lisää

Avoimuus on yritykselle lisäresurssi

Kaupungin omistuksessa oleville yrityksille avoimuus ja läpinäkyvyys avaavat uusia mahdollisuuksia. Koko palvelu- ja hallintoprosessin pitäminen kaikille kansalaisille avoimena open source –tyyliin ei estä tuloksellista yritystoimintaa eikä vaikeuta sen kehittymistä. Päinvastoin. Läpinäkyvyys monink Lisää

Uudella Berliinin muurilla kannattajia Hämeenlinnassa

Entisajan Berliinin muuri oli betoninen. Nykyajan Berliinin muurit liittyvät tiedonkulkuun. Tietohan on valtaa! Demokraattisessa Suomessa julkinen tieto on yhteistä omaisuutta. Kaikilla kansalaisilla on siihen oikeus. Myös osa demokraattisesta vallankäytön valvonnasta toteutuu sitä kautta. Julkisuus Lisää

Julkisuuslain tarkoitus?

Demokratiaan ja politiikkaan kuuluvat olennaisesti monenlaiset näkemykset ja niiden väliset avoimet keskustelut, kriittisetkin. Hämeenlinnan kaupungissa on vuosien kuluessa usein viitattu julkisuuslakiin ja sen henkeen ja linjaan. Käsitykset siitä, kuinka hyvin tai huonosti sitä on noudatettu, eroav Lisää
css.php